TUNA

Bağımsız Denetim A.Ş.

Bağımsız Denetim Hizmetleri


 • Kurumların Finansal Tablolarının Denetimi
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Denetim
 • Özel Amaçlı Tüm Bağımsız Denetimler
 • Merkez Bankası Denetimi

Diğer Denetim ve Yönetim Hizmetleri


 • İç Kontrol Sistemi Kurulması ve Danışmanlığı
 • Bilgi Teknolojileri ( IT Audit)
 • Finansal Raporlama Hazırlama Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • Sistem ve Süreç Denetimi
 • AVM Ciro Denetimi
 • Alacak / Borç Denetimleri

Risk Danışmanlığı Hizmetleri


 • İç Kontrol Sistemi Danışmanlığı
 • Bilgi Sistemi Kontrol Danışmanlığı
 • Usulsüzlük ve Hile Denetimi Danışmanlığı

Kurumsal Finansal Hizmetler


 • Şirket Değerleme Danışmanlığı
 • Şirket Tasfiyesi / Bölünmesi / Tür Değiştirmesi Danışmanlığı
 • Şirket Birleşme İşlemleri Danışmanlığı
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Danışmanlığı
 • Ticaret Sicil İşlemleri Danışmanlığı

Eğitim Hizmetleri


 • İç Kontrol Sistemi Eğitimi
 • Muhasebe Standartları Eğitimi
 • Bağımsız Denetim Standartları Eğitimi
 • Finansal Analiz Eğitimi
 • Vergi Mevzuatı Eğitimi
 • Bilgi Teknolojileri Eğitimi
 • SPK Eğitimi

Diğer Hizmetler


 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre)
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca
 • radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri
 • Döviz Gelirlerinin Tespit Raporları
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu